Mission and vision

Mission.

Sprida pålitlig kunskap till många.

Vision.

Vara förstahandsval av webbstrateg.

Affärsidé.

Erbjuda expertis som webbstrateg och leverera produkter och tjänster som leder till ökad vinst åt kunden.